GPS-i jälgimise keelamine iPhone'is

Keelake oma iPhone'is GPS-i jälgimise funktsioon, et takistada rakendustel teie asukoha määramist. Kui keelate GPS-i, saavad õiguskaitseametnikud teie seadet endiselt jälgida, kuid teised rakendused, sealhulgas nii AT&T kui ka Verizon Wirelessi kaudu pakutav perekonnaleidja teenus, ei saa. Keelake või lubage GPS oma telefonis igal ajal, kohandades telefoni seadeid.

1

Vajutage oma iPhone'i nuppu "Kodu". Kui küsitakse, sisestage oma neljakohaline pääsukood.

2

Puudutage valikuid „Seaded” ja „Asukohateenused”. Kõik teenused, mis teie telefoni GPS-funktsiooni praegu kasutavad, on loetletud ekraani alumises paneelis.

3

GPS-jälgimise keelamiseks puudutage välja „Location Services”. Väljale kuvatakse nüüd „Väljas”.

4

Telefoni avaekraanilt väljumiseks vajutage nuppu Kodu.