Erinevus ennetava ja reaktiivse äristrateegia vahel

Reaktiivsed äristrateegiad on sellised, mis reageerivad mõnele ootamatule sündmusele alles pärast selle toimumist, samas kui ennetavad strateegiad on kavandatud võimalike väljakutsete ennetamiseks. Kuna keegi ei suuda kõiki võimalusi ette näha, ei saa ükski organisatsioon olla igas olukorras ennetav. Ettevõtted, kes rõhutavad ennetavat strateegiat, on väljakutsetega toimetulekul tavaliselt tõhusamad.

Ennetavate strateegiate eelised

Proaktiivse ja reaktiivse lähenemise eristamine on sõjalise strateegia tunnustatud põhimõte, mis väljendub sageli fraasis "haarake kinni, hoidke ja kasutage initsiatiivi". Ennetavad strateegiad on paremad, kuna need võimaldavad strateegiat kasutaval ettevõttel vabadust ise otsuseid teha, mitte ei reageeri vajadusest olukorrale, mis võib juba kontrolli alt väljas olla. Ettevõtetel, kes kasutavad ennetavaid strateegiaid, on paremad võimalused omaalgatusest kinni haarata ja teiste ettevõtetega konkurentsis hoida.

Ennetava strateegia rakendamine

Proaktiivse strateegia ja reaktiivse strateegia rakendamise erinevus seisneb suuresti ettevalmistuses ja aruandekohustuses. Näiteks kui potentsiaalne klient küsib katusetööde ettevõtjalt viiteid, saab katusehoidja reageerida, käies läbi oma varasemate klientide nimekirja ja helistades neile ükshaaval, et teada saada, kas nad on nõus viite esitama.

Parem strateegia oleks määrata üks töötaja ülal pidama rahulolevate klientide andmebaasi, kes on juba teatanud oma soovist seda teha. Reaktiivse võrdlusstrateegiaga ja ennetava võrdlusstrateegiaga töövõtja vahelises konkurentsis saab tööle pakkumisel selge eelise see, kes suudab kiiresti pakkuda kvaliteetseid viiteid.

Ennetav kvaliteedikontroll

Teine näide proaktiivsete ja reaktiivsete strateegiate erinevusest on kvaliteedikontrolli valdkonnas. Kui hotelli juht eeldab, et kliendi kaebuse saamiseni on kõik korras, kasutab ta reaktiivset strateegiat. Selle lähenemise nõrkus seisneb selles, et paljud rahulolematud kliendid ei esita juhtkonnale kaebusi; nad lähevad järgmisel korral lihtsalt mujale ja soovitavad teistel sama teha. Ennetav strateegia võib hõlmata hoolikate töölevõtmisotsuste tegemist, klienditeeninduskultuuri edendamist töötajate seas, külastuste kontrollimist nende viibimise ajal, et tagada nende vajaduste rahuldamine, ja kõiki muid toiminguid, mis võivad kliendi rahulolematust ära hoida.

Ennetava ja reaktiivse strateegia ühendamine

Kuna ükski ettevõte ei saa alati olla ennetav, aitab see ennetavaid elemente lisada mis tahes reaktiivses strateegias. Klassikalises strateegilises doktriinis viidatakse sellele kui rünnaku elementidele kaitses. Klientide kaebustele reageerimist peetakse üldiselt reaktiivseks strateegiaks. Kui ettevõte, näiteks pitsa kohaletoimetamise restoran, sisaldab igale kastile märget, mis julgustab rahulolematuid kliente tasuta pirukat nõudma, suudab ettevõte võimaliku kahju ära hoida ja võib saada ka head sõna suust.