Operatsioonijuhi roll

Peaaegu mis tahes ettevõtte operatsioonijuhid on kõrgema taseme juhtkonna võtmeisikud, kes tagavad, et ettevõte töötab oma parima potentsiaaliga. Nad jälgivad ettevõtte mitut valdkonda, tagades tootlikkuse ja efektiivsuse, püüdes samal ajal kulusid vähendada. Nad juhivad teiste osakondade teisi juhtivaid liidreid ja suunavad inimrühmi oma individuaalsete ülesannete täitmiseks kogu ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

Suure pildi perspektiiv

Kuna nad vastutavad ettevõtte tegevuse üldise heaolu eest, kipuvad seda tüüpi juhid olema suure pildiga. Nad suudavad kindlaks teha ettevõtte sisesed vajadused ja ühendada gruppe probleemide lahendamiseks nende tekkimisel. Nad peavad olema kriitilised mõtlejad, kes suudavad olukordi analüüsida ja otsuseid teha ettevõtte, mitte ühe osakonna huvidest lähtuvalt. See võib tähendada, et neil tuleb ka töötajate vahel tekkivad konfliktid lahendada ning seada ülesannete täitmiseks poliitikad ja juhised.

Oskuste ja võimete osas vajavad operatsioonijuhid tervislikku segu kõvadest ja pehmetest oskustest. Sõltuvalt valdkonnast võivad juhid vajada mehaanilisi oskusi ja teadmisi seadmete valmistamisest, kuid kindlasti kasutavad nad arvuteid ja mitmesuguseid sellega seotud tarkvaraprogramme, sealhulgas kliendihaldustööriistu ning eelarve koostamise ja raamatupidamise tarkvara. Samuti peavad nad suutma inimesi tõhusalt juhtida, kasutades selleks head kuulamis-, motivatsiooni- ja suhtlemisoskust.

Finantsteabe ja eelarvete järelevalve

Suur osa operatsioonijuhi tööst on jälgida eelarve koostamist ja haldamist ettevõtte igas valdkonnas. Tugevad juhid jälgivad regulaarselt kulusid ja vähendavad vajaduse korral osakonna kulutusi, et hoida ettevõtet eelarves. Nad tegelevad ka tasuvusanalüüsiga, püüdes saada materjalidele parimat hinda ja jälgida tootmismeetodeid nii, et toodang oleks efektiivsuse tipptasemel.

Tarneahela ja varude järelevalve

Teine järelevalve valdkond on tarneahela protseduuride haldamine ja varude jälgimine. Tootmismeeskondade tõhusaks toimimiseks peab neil olema kindel materjalivarustus. Samamoodi tuleb pärast nende töö lõppu valmistooted nõuetekohaselt inventeerida ning seejärel jaemüüjatele või otseklientidele tarneahelast ülespoole saata. Samal ajal kui iga osakond tegeleb tihedalt oma konkreetse tööga, on operatsioonijuhtidel pilk kogu protsessile ning nad saavad vajadusel sekkuda ja kohandusi teha.

Töövoog ja personalitöö

Operatsioonijuhtidel on hea korraldus ka organisatsiooni personalinõuete osas. Nad töötavad koos HR-iga uute töötajate palkamiseks ja koolitamiseks ning distsiplinaarküsimuste lahendamiseks. Kuna nad on teadlikud iga osakonna vajadustest, saavad nad operatsiooni efektiivsuse parandamiseks töövoogu reguleerida ja ülesandeid ümber määrata.

Operatsioonijuhid erinevates tööstusharudes

Kui operatsioonijuhid kasutavad kõik oma töö tegemiseks väga erinevaid oskusi, võivad mõned, eriti suurtes ettevõtetes, spetsialiseeruda piirkonnale ja keskenduda konkreetsele osakonnale. Näiteks võib inimesest, kellel on tugev personalivaldkond, saada personaliosakonna juht, kes jälgib kogu osakonda. Nende konkreetsed kohustused võivad hõlmata järgmist:

  • Koostage ja hallake osakonna eelarvet
  • Määratlege ettevõtte poliitika ja rakendage koolitust
  • Jälgige sisemisi personalisüsteeme ja tagage nende järgimine
  • Jälgige töölevõtmise eesmärkide ja ametijuhendite loomist
  • Jälgige tööhõive suundumusi, juriidilisi probleeme ja parimaid tavasid
  • Osakonna efektiivsuse parandamiseks ostke tarkvara või muid tööriistu

Juhtimine väikeses operatsioonis

Kui ettevõte on eriti väike või pakub toote valmistamise asemel teenust, võib selle rolli terminoloogia olla veidi erinev. Büroojuht töötab tavaliselt väga sarnaselt, kontrollides äritegevuse üldist toimimist, sealhulgas rahandust, personali, poliitikat, turundust ja eesmärkide seadmist. Olenemata sellest, kas ettevõte on suur või väike, on positsioon ettevõtte üldise edu saavutamiseks siiski hädavajalik.