5 põhilist operatiivstrateegiat

Tegevusstrateegiad viitavad meetoditele, mida ettevõtted oma eesmärkide saavutamiseks kasutavad. Operatsioonistrateegiate väljatöötamise abil saab ettevõte uurida ja rakendada tõhusaid ja tõhusaid ressursside, personali ja tööprotsessi kasutamise süsteeme. Teenustele orienteeritud ettevõtted kasutavad põhilisi tegevusstrateegiaid ka pikaajaliste ja lühiajaliste ettevõtte otsuste sidumiseks ning tõhusa juhtimismeeskonna loomiseks.

Ettevõtte strateegia ja funktsionaalsed koostoimed

Ettevõtte strateegiad hõlmavad ettevõtte nägemist omavahel ühendatud osade süsteemina. Nii nagu südamelihased sõltuvad aju funktsioonidest inimese kehas, sõltub ettevõtte iga osakond teistest, et püsida tervena ja saavutada soovitud tulemusi. Täiendavad põhistrateegiad, mida ettevõte kasutab, peaksid toetama ettevõtte strateegiat ja kasutama funktsionaalset interaktsiooni.

Kliendipõhised strateegiad

Tegevusstrateegiad peaksid hõlmama kliendikeskset lähenemist sihtturu vajaduste ja soovide rahuldamiseks. Selleks peab ettevõte välja töötama strateegiad, mis hindavad muutuvaid keskkondi ja kohanevad nendega, suurendavad pidevalt põhioskusi ja arendavad pidevalt uusi tugevusi. Keskkondade hindamisel peaks ettevõte uute võimaluste ärakasutamiseks ja võimalike ohtude vältimiseks jälgima turu suundumusi.

Põhipädevuste arendamine

Põhipädevused on ettevõtte tugevused ja ressursid. Kuigi põhipädevused võivad tööstusharude ja ettevõtete lõikes erineda, võivad need hõlmata hästi koolitatud personali olemasolu, optimaalseid tegevuskohti ning turundus- ja finantsalaseid teadmisi. Põhipädevuste väljaselgitamise kaudu saab ettevõte arendada selliseid protsesse nagu klientide rahulolu, tootearendus ja erialaste suhete loomine huvigruppidega.

Konkurentsiprioriteetide arendamine

Konkurentsiprioriteetide väljatöötamine tuleneb ettevõtte strateegia loomisest, turuanalüüsist, põhiprotsesside määratlemisest ja vajaduste analüüsi läbiviimisest. Konkurentsivõimeliste prioriteetide loomiseks hindab organisatsioon tegevuskulusid, toote või teenuse kvaliteeti, kauba või teenuse väljatöötamiseks ja tarnimiseks kuluvat aega ning kauba või teenuse paindlikkust mitmekesisuse, mahu ja kohandamise osas. Konkurentsi prioriteetide hulka peaks kuuluma võimalus pakkuda kvaliteetset toodet või teenust õiglase hinnaga, mis vastab järjekindlalt kliendi vajadustele.

Toodete ja teenuste arendamine

Toodete ja teenuste arendamise strateegiad peaksid arvestama disaini, innovatsiooni ja lisaväärtustega. Uute klienditoodete väljatöötamisel võib ettevõte otsustada olla juhtpositsioonil uue toote või teenuse kasutuselevõtul, oodata enne edasiliikumist, kas uuendused turul paranevad, või oodata, kas ettevõtte innovatsioon on edukas. Teenuse väljatöötamisel peaksid ettevõtted kaaluma selle pakendamist kohe jälgitavate ja psühholoogiliste eeliste ning tugiteenustega. Kauba või teenuse väljatöötamisel peaks ettevõte arvestama oma klientide soovidega, sellega, kuidas ta seisab konkurentsi vastu ja kuidas on tema tehnilised meetmed seotud klientide vajadustega.