Mis on 4 auditiaruande tüüpi?

Auditi aruanne on hinnang väikeettevõtte kogu finantsseisundile. Selle dokumendi täidab sõltumatu raamatupidaja ning see hõlmab ettevõtte varasid ja kohustusi ning esitab audiitori haritud hinnangu ettevõtte finantsseisundile ja tulevikule. Seadus nõuab auditi aruandeid, kui ettevõte on börsil kaubeldav või töötab väärtpaberite ja börsikomisjoni (SEC) reguleeritud valdkonnas. Ettevõtted, kes taotlevad rahastamist, ja ka need, kes soovivad parandada sisekontrolli, peavad seda teavet väärtuslikuks.

Näpunäide

Auditiaruandeid on nelja tüüpi: ja tingimusteta arvamus, kvalifitseeritud arvamus ja negatiivne arvamus ning arvamuse välistamine. Kvalifitseerimata või "puhas" arvamus on parim äritegevuse tüüp.

Kvalifitseerimata arvamus

Sageli nimetatakse puhtaks arvamuseks on tingimusteta arvamus auditi aruanne, mis antakse välja siis, kui audiitor tuvastab, et kõik väikeettevõtte esitatud finantsdokumendid ei sisalda valeandmeid . Lisaks sellele viitab tingimusteta arvamus, et finantsdokumente on peetud vastavalt üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele (GAAP) tuntud standarditele. See on parim aruandetüüp, mille ettevõte saab .

Tavaliselt koosneb kvalifitseerimata aruanne pealkirjast, mis sisaldab sõna "sõltumatu". Seda tehakse selleks, et illustreerida, et selle valmistas ette erapooletu kolmas isik. Pealkirjale järgneb põhiosa. Kolmest lõigust koosnev põhiosa toob välja audiitori kohustused, auditi eesmärgi ja audiitori järeldused. Audiitor allkirjastab ja kuupäevab dokumendi koos oma aadressiga.

Kvalifitseeritud arvamus

Olukordades, kus ettevõtte finantsarvestust ei ole peetud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, kuid valeandmeid ei tuvastata, annab audiitor kvalifitseeritud arvamuse. Kvalifitseeritud arvamuse kirjutamine on äärmiselt sarnane tingimusteta arvamuse kirjutamisega. Kvalifitseeritud arvamus sisaldab aga täiendavat lõiku, mis toob välja põhjuse, miks auditiaruanne ei ole tingimusteta.

Vastumeelne arvamus

Halvim finantsaruande tüüp, mida ettevõttele saab väljastada, on negatiivne arvamus. See näitab, et ettevõtte finantsarvestus ei vasta GAAP-le. Lisaks on ettevõtte poolt pakutavad finantsdokumendid väga valesti esitatud . Ehkki see võib juhtuda ekslikult, on see sageli pettuse tunnuseks. Seda tüüpi aruande väljastamisel peab ettevõte parandama oma finantsaruannet ja laskma selle uuesti auditeerida, kuna investorid, laenuandjad ja muud taotlevad osapooled seda tavaliselt ei aktsepteeri.

Arvamuse välistamine

Mõnel juhul ei suuda audiitor koostada täpset auditiaruannet. See võib juhtuda mitmel põhjusel, näiteks asjakohaste finantsdokumentide puudumisel. Kui see juhtub, väljastab audiitor arvamusest lahtiütlemise, väites, et arvamust ettevõtte finantsseisundi kohta ei olnud võimalik kindlaks teha.