Kuidas sundida iPhone välja külmuma

Palju mälu kasutav rakendus võib teie iPhone külmuda. Lihtne taaskäivitamine sunnib telefoni ja selle rakendusi taaskäivitama. Kui iPhone'i taaskäivitamine pole võimalik, kasutage telefoni taaskäivitamiseks lähtestamisprotsessi.

1

Hoidke kolme sekundi jooksul oma iPhone'i ülaosas nuppu "Sees / väljas", kuni seadme ekraani ülaossa ilmub punane liugur.

2

Seadme väljalülitamiseks pange sõrm noolele ja libistage seda paremale. Jätke telefon 10 sekundiks välja ja hoidke seejärel nuppu "Sees / väljas" all, kuni see uuesti sisse lülitub.

3

Lähtestage telefon, kui seade ei reageeri väljalülitusprotseduurile. Hoidke samal ajal oma iPhone'i nuppu "Sees / väljas" ja kodunuppu all. Hoidke mõlemat nuppu all, kuni teie telefoni ilmub Apple'i logo ja see taaskäivitub.